Благодаря, че се свързахте с нас.

Получихме съобщението ви и ще отговорим в рамките на 24 часа.

Затвори

Благодарим ви, че регистрирахте интереса си да станете партньор на Pzaz.

Получихме съобщението ви и ще се свържем с вас съвсем скоро.

Затвори

Вземете приложението Pzaz

Сканирайте QR кода, за да изтеглите Pzaz

Изтегляне от магазините за приложения

Изпратете връзка за изтегляне на вашия имейл

  Благодаря, че се свързахте с нас.

  Връзка за приложението Pzaz в пощенската ви кутия.

  Затвори

  Investor Login

  Your login name or password is wrong.

  УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ОТ КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ НА PZAZ

  Последна актуализация: май 21, 2021
  Ако не сте съгласни с тези условия, моля, не създавайте акаунт в Pzaz.

  Преглед.

  Акаунтът в Pzaz ви дава достъп до филми, телевизионни предавания и друго аудио-визуално съдържание в "Магазин за канали Pzaz“.

  Настоящите Условия за ползване ("Условия на сметката") уреждат Вашия профил в Pzaz, използването на платформата и услугите на Pzaz, както и определени покупки и наеми, направени чрез Вашия профил в Pzaz. Ако решите да получите достъп до филми, телевизионни предавания, музика и/или други аудио- или визуални материали (наричани общо "Оригинално съдържание") в магазина на канала Pzaz, ще трябва да се съгласите и с условията за ползване на услугите на доставчиците, до чието Съдържание сте избрали да получите достъп.

  Определения.

  "Канал" представлява цялото съдържание, публикувано, управлявано и разпространявано от издателите на съдържание, включително видеоклипове, списъци за възпроизвеждане и информация за продукти.

  "(Оригиналното) съдържание" включва видеоклипове, аудио, графики, снимки, текст, брандиране, интерактивни функции и други материали, предоставени ви от издатели или от името на издател.

  "Член" се отнася за всеки, който използва нашата услуга, наричан в този документ също "Вие".

  "Услуга на издателя" е услугата(ите), която(ито) издателите ви предоставят чрез канал(и).

  "Местожителство" означава територията или страната, в която членът пребивава или се намира по време на достъпа до нашата услуга.

  "Услуга" - ние предлагаме много неща, затова написахме отделен раздел, в който описваме какво включваме.

  "Условия" са всички условия, описани в този документ за условията на услугата.

  "Трети страни" означава лице, фирма или организация, различни от компанията и нейните служители.

  Промени в Условията за ползване.

  Pzaz може да променя Условията за ползване по всяко време по своя преценка. Такива изменения влизат в сила незабавно след публикуването на изменените Условия за ползване на уебсайта на Pzaz или чрез Вашия профил в Pzaz, в зависимост от това кое от двете събития настъпи първо. По свой избор Pzaz може също така да Ви уведоми за изменение на Условията за ползване, като изпрати известие на последния имейл адрес, който сте предоставили на Pzaz.

  Политика за поверителност и използване на данни.

  Pzaz's Политика за поверителност обяснява политиките на Pzaz по отношение на събирането, използването, предаването и разкриването на информация, предоставена от Вас или събрана от Вас чрез Вашия профил в Pzaz.

  Създаване на акаунт в Pzaz.

  Може да се наложи да предоставите определена информация, включително, но не само, номера на кредитната си карта или друг номер на платежна сметка и адреса си за фактуриране. Всички плащания обаче се обработват от съответните доставчици на съдържание от трети страни. Освен това доставчиците на съдържание от трети страни ще поискат от вас информация отделно от Pzaz. Тази информация ще бъде обработвана от съответните им Условия за ползване.

  Вие се съгласявате, че цялата Лична финансова информация или друга информация, която ни предоставяте, ще бъде (i) точна, актуална и пълна; (ii) незабавно актуализирана при промяна; и (iii) ваша собствена информация, а не на друго лице. Ако предоставите информация, която е невярна, неточна или непълна, или имаме основания да подозираме, че такава информация е невярна, неточна или непълна, си запазваме правото да спрем или прекратим всеки създаден от Вас профил в Pzaz и/или да откажем всякакво текущо или бъдещо използване на профила в Pzaz.

  Такси и разноски.

  Pzaz не участва в никаква търговска дейност между вас и издателите. Pzaz не управлява обработката и процедирането на вашите плащания за платено съдържание от издатели.

  Всички такси, необходими за достъп до съдържанието, ще бъдат начислени към вашия начин на плащане (номер на кредитна карта или сметка в PayPal). Трябва да спазвате настоящите Условия за ползване и условията за ползване на всеки издател, до чието съдържание сте избрали да получите достъп.

  Съдържанието се закупува във всеки канал поотделно.

  Всички плащания се извършват в уеб домейна на Pzaz. Плащането може да включва използването на доставчици на платежни услуги от трети страни. Pzaz се отказва от всякаква отговорност в това отношение. Вашето плащане може да бъде предмет и на допълнителни условия за ползване. Моля, уверете се, че сте се запознали с условията на договорите за услуги на всички доставчици на услуги от трети страни, които работят съвместно с Pzaz.

  Имайте предвид, че Pzaz никога няма да поиска от вас да платите за нещо извън нашия сайт, по имейл или да платите депозит.

  Съдържание, изискващо еднократна такса. За каналите с еднократна такса от платежния метод, регистриран в профила ви в Pzaz, ще бъде начислена еднократна такса, която ще представлява пълно плащане, когато потвърдите закупуването на достъп до канала.

  Съдържание, изискващо абонаментна такса. Абонаментът може да бъде ежедневен, седмичен, месечен или годишен. Датата, на която изберете и инициирате абонамент за съдържание на база такса, ще осигури началната дата на абонамента и основата за бъдещите дати на фактуриране на месечни и годишни абонаментни такси. Абонаментната такса ще бъде начислена за пълния срок на приложимия абонаментен период, т.е. за месеца или годината, както е приложимо, в момента, в който поръчате абонамента.

  Данък върху продажбите. Покупките и наемите ви може да подлежат на облагане с данък върху продажбите. Размерът на данъка, начислен върху вашата покупка, зависи от много фактори, включително закупения артикул и приложимата данъчна ставка, действаща към момента на покупката.

  Ако закупеният от вас артикул подлежи на облагане с данък върху продажбите, тези суми ще бъдат отразени в имейл фактурата за тази покупка. Трябва да знаете, че обстоятелствата могат да се променят във времето, изминало между подаването на поръчката и разрешаването на таксуването на кредитната карта, което може да повлияе на изчисляването на данъците върху продажбите.

  Подновяване и анулиране на абонамент. Всички абонаменти ще се подновяват автоматично, докато не бъдат отменени от вас. Ако абонаментът бъде отменен по средата на абонаментния период, той ще бъде прекратен в края на абонаментния период. Ще продължите да получавате съдържанието до края на абонаментния период, а таксите за остатъка от абонаментния период няма да бъдат възстановени. Всеки абонамент за съдържание трябва да бъде отменен поотделно.

  Политика за кредитиране/възстановяване на суми. Кредитите и възстановяванията ще бъдат издадени в съответствие с условията, определени от издателите.

  Услуга Pzaz; наличност на съдържание и канали.

  Услугата Pzaz и съдържанието, разглеждано чрез нея, са предназначени единствено за ваше лично и нетърговско ползване. Такова съдържание е защитено от авторското право или други закони и договори за интелектуална собственост и е предмет на условията за ползване на издателя. Настоящите Условия за ползване на услугата не ви дават право да копирате, разпространявате, изготвяте производни произведения или да показвате публично такова съдържание. Всички права върху съдържанието са запазени от доставчика на съдържанието. Нямате право да участвате или да улеснявате неоторизиран достъп до или използване на съдържанието.

  Имате достъп само до канали и съдържание, които са разрешени за страната, в която живеете. Каналите и съдържанието се различават в зависимост от географското местоположение или държавата. Някои издатели използват технологии за проверка на географското ви местоположение и е възможно да нямате достъп до съдържание извън страната или местоположението, разрешено от Pzaz.

  Вие разбирате, че качеството на показване на съдържанието, което се предава поточно от вашето устройство, може да варира и да се влияе от много фактори, включително скоростта на интернет и местоположението ви.
  От време на време Pzaz може временно да преустанови достъпа до вашия акаунт или до нашата услуга за поддръжка и ремонт.

  Достъпът до услугата Pzaz, магазина за канали Pzaz и съдържанието изисква интернет връзка. В зависимост от договора ви с вашия доставчик на интернет, при достъп до услугата Pzaz може да бъдете таксувани допълнително за пренос на данни от вашия доставчик.

  Pzaz може да добавя или премахва съдържание, издатели и/или канали, без да ви уведомява.
  Pzaz си запазва правото да премахва или ограничава достъпа до всяко съдържание и/или канал, ако Pzaz има основание да смята, че вашият профил в Pzaz е откраднат, хакнат или компрометиран.

  Pzaz може също така да прекрати, спре или задържи всеки акаунт, за да защити себе си и своите партньори от действия, които счита за измамни или незаконни.

  "УСЛУГАТА СЪДЪРЖА СЪДЪРЖАНИЕ, КОЕТО МОЖЕ ДА НЕ Е ПОДХОДЯЩО ЗА ДЕЦА. Вие носите отговорност да гарантирате, че всяко съдържание, ограничено от възрастови ограничения, няма да бъде гледано от лица, които не отговарят на приложимите възрастови ограничения, без съгласието на родител или настойник. Ако решите да получите достъп или позволите на Оторизиран потребител да получи достъп до съдържание за възрастни или зрели хора в услугата, Вие признавате и се съгласявате, че може да се стигне до излагане на визуални изображения и звуци, които могат да изобразяват голота, сексуална активност, насилие, език за възрастни или да имат друг графичен характер. Вие се съгласявате, че използването на услугата е на Ваш собствен риск и че Pzaz не носи никаква отговорност пред Вас или пред упълномощен потребител за вида съдържание, до което можете да получите достъп или да позволите да бъде получено."

  В Pzaz е налична опция за родителски контрол, която предотвратява достъпа на непълнолетни до съдържание, ограничено от възрастта. След като се настрои, трябва да се въведе ПИН код, за да се получи достъп до съдържание, ограничено от възрастта.

  От доставчиците на съдържание се очаква да използват възрастови класове, етикети и информационни указания за съдържанието.
  Възрастовите класации се състоят от пет категории:

  • Деца (всички).
  • По-големи деца (7+).
  • Тийнейджъри (13+).
  • Млади възрастни (16+).
  • Възрастни (18+).

  От доставчиците на съдържание се очаква да използват етикети за идентифициране на зряло съдържание в категориите:

  • Силен език.
  • Голота и сексуални ситуации.
  • Насилие/обезпокояване.
  • Употреба на наркотици.

  Интелектуална собственост

  Не разрешаваме Канали или Приложения, които нарушават правата на интелектуална собственост на други лица (включително права върху търговски марки, авторски права, патенти, търговски тайни и други права на собственост). Не разрешаваме и Канали или Приложения, които насърчават или подтикват към нарушаване на права на интелектуална собственост.

  Ще отговорим на ясни известия за предполагаемо нарушение на авторските права. За повече информация или за подаване на заявка DMCA посетете нашите процедури за защита на авторските права.

  Ако сте собственик на търговска марка и смятате, че в Pzaz има приложение, което нарушава правата ви върху търговската марка, ви препоръчваме да се свържете директно с канала или приложението, за да разрешите проблема си. Ако не успеете да постигнете решение, моля, подайте жалба за търговска марка чрез този формуляр.

  Актуализации.

  Pzaz си запазва правото автоматично да актуализира услугата Pzaz, включително да отстранява грешки и да актуализира, да променя потребителския интерфейс или начина, по който получавате достъп до съдържание, както и други промени, които могат да добавят, променят или премахват функционалности и характеристики. Вие потвърждавате, че тези актуализации могат да се извършват автоматично по всяко време и че те не могат да бъдат деактивирани от Вас. Вие разбирате, че тези актуализации са необходими за поддържане на съвместимост с други актуализации на нашите продукти или услуги и може да са необходими от съображения за сигурност. като използвате услугата Pzaz, с настоящото се съгласявате да получавате такива актуализации.

  Рекламни и промоционални съобщения.

  Pzaz и доставчиците на съдържание могат да Ви доставят и показват рекламни и промоционални съобщения чрез услугата Pzaz, както и да включват такива рекламни и промоционални съобщения във или с всеки потребителски интерфейс, известие или съдържание, което се показва на Вашето устройство. Всяко взаимодействие, транзакция или споразумение, което имате с трети страни в резултат на показаните ви рекламни и промоционални съобщения, е изцяло между вас и тези трети страни. Pzaz не носи отговорност за каквито и да било искове, щети, загуби или наранявания, произтичащи от взаимодействието ви с такива трети страни.

  Отказ от гаранция; ограничаване на отговорността.

  При никакви обстоятелства Pzaz не носи отговорност за щети, които сте претърпели при използването на нашата услуга.

  В максимална степен, допустима от приложимото право:

  (А) Услугата Pzaz и Вашият акаунт в Pzaz се предоставят "както са" и "както са налични" с всички грешки и без каквато и да е гаранция. Pzaz не гарантира, не представя и не дава гаранции, че услугата Pzaz или използването на профила в pzaz ще бъдат: (i) непрекъснати, сигурни, без вируси или грешки, или (ii) без атаки или проникване в сигурността;


  (Б) в никакъв случай Pzaz, нейните директори, ръководители или служители не носят отговорност пред Вас за телесни повреди или имуществени щети, както и за всякакви специални, случайни, примерни, наказателни, косвени или последващи щети от какъвто и да е вид, произтичащи от използването от Ваша страна на Услугата Pzaz или Профила на Pzaz; и


  Някои юрисдикции не позволяват изключването на определени гаранции или ограничаването на отговорността за определени видове щети, така че някои от горните ограничения в този раздел може да не се прилагат за вас. Нищо в настоящите условия за ползване не засяга никакви неотменими законови права, които се отнасят за вас, и може да имате и други права, които се различават в различните юрисдикции.

  Разни.

  Pzaz може да прехвърли правата и задълженията си по тези Условия за ползване на друга организация. Можете да прехвърляте правата или задълженията си по тези Условия за ползване на друго лице само ако Pzaz се съгласи писмено. Настоящите Условия за ползване са между Вас и Pzaz. Никое друго лице няма право да прилага тези условия. Всеки от параграфите на настоящите Условия за ползване действа отделно. Ако някой съд или съответен орган реши, че някой от тях е незаконен, останалите параграфи ще останат в пълна сила и действие. Ако Pzaz не настоява да изпълните някое от задълженията си по настоящите Условия за ползване или ако Pzaz не упражни правата си спрямо вас, или ако Pzaz забави това, това няма да означава, че Pzaz се е отказала от правата си спрямо вас или че не сте длъжни да изпълнявате тези задължения. Ако Pzaz се откаже от неизпълнение на задължения от ваша страна, Pzaz ще направи това само в писмен вид, но това няма да означава, че Pzaz автоматично се отказва от всяко последващо неизпълнение на задължения от ваша страна.

  Нямате право и се съгласявате да не допускате и да не давате възможност на други лица да декомпилират, да извършват обратно инженерство, да разглобяват, да се опитват да извличат изходния код, да декриптират, модифицират или да създават производни произведения на софтуера или хардуера, използвани за предоставяне на Услугата Pzaz.

  При надлежно приемане от страна на потребителя Условията за ползване стават правно обвързващ договор.

  Неспазването на тези правила и условия, независимо дали са посочени по-горе или на уебсайта, може да доведе до спиране или прекратяване на достъпа ви до услугата. Вие се съгласявате да използвате услугата само за законни цели и признавате, че неспазването на това изискване може да ви подведе под гражданска и наказателна отговорност.

  Информация за контакт.

  Ако желаете да се свържете с Pzaz, моля, изпратете кореспонденцията си по имейл на адрес support@pzaz.tv.

  Ако Pzaz трябва да се свърже с вас, Pzaz ще го направи по имейл на имейл адреса, който сте предоставили в профила си в Pzaz.

  Последна актуализация: Май 21, 2021.

  Get in touch with Pzaz.

   Дръжте ме в течение за новините и вкусотиите на Pzaz.
   Bulgarian