Bedankt voor het bellen.

We hebben uw bericht ontvangen
en zullen binnen 24 uur reageren.

Sluiten

Bedankt voor het registreren van uw interesse om een Pzaz Channel Partner te worden.

We hebben uw bericht ontvangen
en zullen spoedig contact met u opnemen.

Sluiten

Krijg Pzaz app

Scan QR code om Pzaz te downloaden

Download van appstores

Stuur een download link naar uw e-mail

  Bedankt voor het bellen.

  Link voor Pzaz app in je mailbox.

  Sluiten

  Investor Login

  Your login name or password is wrong.

  SERVICEVOORWAARDEN VOOR PZAZ-EINDGEBRUIKERS

  Laatst bijgewerkt: 21 mei 2021
  Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, maak dan geen Pzaz account aan.

  Overzicht.

  Een Pzaz Account geeft u toegang tot films, televisieprogramma's en andere audiovisuele inhoud in de "Pzaz Channel Winkel“.

  Deze Servicevoorwaarden ("Rekeningvoorwaarden") zijn van toepassing op uw Pzaz-account, uw gebruik van het platform en de diensten van Pzaz, en bepaalde aankopen en huurobjecten die via uw Pzaz-account worden gedaan. Als u ervoor kiest om toegang te krijgen tot films, televisieprogramma's, muziek en/of ander audio- of visueel materiaal (collectief, "Originele inhoud") in de Pzaz Channel Store, dient u ook akkoord te gaan met de servicevoorwaarden van de aanbieders wiens Inhoud u kiest te openen.

  Definities.

  Een "Kanaal" is het geheel van inhoud dat gepubliceerd, beheerd en gedistribueerd wordt door uitgevers van inhoud, inclusief video's, afspeellijsten en productinformatie.

  "(Originele) Inhoud" omvat video's, audio, grafieken, foto's, tekst, branding, interactieve functies en andere materialen die door uitgevers of namens een uitgever aan u ter beschikking worden gesteld.

  "Lid" verwijst naar iedereen die gebruik maakt van onze dienst, in dit document ook wel "U" genoemd.

  "Uitgeversdienst" zijn de dienst(en) die uitgevers via een kanaal of kanalen aan u ter beschikking stellen.

  "Woonplaats" betekent het grondgebied of land waar een lid woont of zich bevindt op het moment dat hij toegang krijgt tot onze dienst.

  "Service" - wij bieden een heleboel dingen, daarom hebben wij een aparte sectie geschreven om te beschrijven wat inbegrepen is.

  "Voorwaarden" zijn alle bepalingen en voorwaarden die in dit document met de Servicevoorwaarden worden beschreven.

  "Derden" betekent een persoon, firma of entiteit anders dan de vennootschap en haar werknemers.

  Wijzigingen in de Servicevoorwaarden.

  Pzaz kan de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment naar eigen goeddunken wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden onmiddellijk van kracht na publicatie van de gewijzigde Servicevoorwaarden op de website van Pzaz of via uw Pzaz-account, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. Naar eigen keuze kan Pzaz u ook op de hoogte stellen van een wijziging van de Servicevoorwaarden door een kennisgeving te sturen naar het laatste e-mailadres dat u aan Pzaz hebt verstrekt.

  Privacybeleid en gebruik van gegevens.

  Pzaz's Privacybeleid wordt het beleid van Pzaz uiteengezet met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, doorgeven en openbaar maken van informatie die door u is verstrekt of van u is verzameld via uw Pzaz-account.

  Een Pzaz account aanmaken.

  Het is mogelijk dat u bepaalde informatie moet verstrekken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw kredietkaartnummer of een ander rekeningnummer, en uw facturatieadres. Alle betalingen worden echter verwerkt door de respectieve derde content providers. Bovendien zullen de derde content providers u afzonderlijk van Pzaz om uw informatie vragen. Deze informatie zal worden verwerkt door hun respectieve Servicevoorwaarden.

  U gaat ermee akkoord dat alle Persoonlijke Financi√ęle Informatie of andere informatie die u aan ons verstrekt (i) accuraat, actueel en volledig zal zijn; (ii) onmiddellijk zal worden bijgewerkt wanneer er een wijziging is; en (iii) uw eigen informatie is en niet die van een ander individu. Indien u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig of onvolledig is, of indien wij redenen hebben om te vermoeden dat dergelijke informatie onwaar, onnauwkeurig of onvolledig is, behouden wij ons het recht voor om uw Pzaz-account op te schorten of te be√ęindigen en/of elk huidig of toekomstig gebruik van het Pzaz-account te weigeren.

  Vergoedingen en kosten.

  Pzaz neemt niet deel aan enige commerci√ęle activiteit tussen u en uitgevers. Pzaz beheert niet de afhandeling en verwerking van uw betalingen voor op vergoedingen gebaseerde uitgeversinhoud.

  Alle kosten die nodig zijn om toegang te krijgen tot de inhoud zullen in rekening worden gebracht via uw betalingsmethode in ons bestand (creditcardnummer of PayPal-rekening). U dient zich te houden aan deze Servicevoorwaarden en aan de servicevoorwaarden van de uitgevers wier inhoud u wenst te openen.

  De inhoud moet binnen elk kanaal afzonderlijk worden gekocht.

  Alle betalingen vinden plaats op het webdomein van Pzaz. Voor betalingen kan gebruik worden gemaakt van betalingsdienstaanbieders van derden. Pzaz wijst alle aansprakelijkheid in dit verband af. Uw betaling kan ook onderhevig zijn aan aanvullende gebruiksvoorwaarden. Zorg ervoor dat u de servicevoorwaarden van derde dienstverleners bekijkt die samenwerken met Pzaz.

  Houd in gedachten dat Pzaz u nooit zal vragen om te betalen voor iets buiten onze site, via e-mail, of om een borgsom te betalen.

  Inhoud waarvoor een eenmalige vergoeding wordt gevraagd. Voor kanalen met eenmalige kosten zal de betaalmethode in het bestand van uw Pzaz-account worden belast met eenmalige kosten, die de volledige betaling vormen, wanneer u uw aankoop van toegang tot het kanaal bevestigt.

  Inhoud waarvoor een abonnementsgeld moet worden betaald. Het abonnement kan op dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse of jaarlijkse basis worden afgesloten. De datum waarop u het abonnement op een inhoud tegen betaling selecteert en initieert, vormt de begindatum van het abonnement en de basis voor toekomstige maandelijkse en jaarlijkse factureringsdata van de abonnementskosten. De abonnementskosten worden in rekening gebracht voor de volledige duur van de toepasselijke abonnementsperiode, d.w.z. voor de maand of het jaar, afhankelijk van het geval, op het moment dat u het abonnement bestelt.

  Omzetbelasting. Op uw aankopen en verhuur kan omzetbelasting worden geheven. Het bedrag van de belasting die op uw aankoop wordt geheven, hangt af van vele factoren, waaronder het gekochte artikel en het belastingtarief dat van toepassing is op het moment van uw aankoop.

  Als over een artikel dat u hebt gekocht omzetbelasting moet worden betaald, wordt dit bedrag vermeld op de e-mailfactuur voor die aankoop. U dient zich ervan bewust te zijn dat de omstandigheden kunnen veranderen in de tijd die verstrijkt tussen het plaatsen van een bestelling en de autorisatie van het in rekening brengen van de creditcard, hetgeen van invloed kan zijn op de berekening van de omzetbelasting.

  Verlenging en annulering van abonnementen. Alle abonnementen worden automatisch verlengd totdat ze door u worden geannuleerd. Als een abonnement halverwege een abonnementsperiode wordt geannuleerd, eindigt het abonnement aan het einde van de abonnementsperiode. U zult de inhoud blijven ontvangen tot het einde van de abonnementsperiode, en de kosten voor de rest van de abonnementsperiode worden niet terugbetaald. Elk inhoudsabonnement moet afzonderlijk worden geannuleerd.

  Krediet/terugbetalingsbeleid. Kredieten en terugbetalingen zullen worden verleend volgens de door de uitgevers vastgestelde voorwaarden.

  Pzaz Service; Inhoud en Kanaal Beschikbaarheid.

  De Pzaz-dienst en de inhoud die via de Pzaz-dienst wordt bekeken, is uitsluitend bestemd voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Dergelijke inhoud wordt beschermd door auteursrecht of andere intellectuele eigendomswetten en -verdragen, en is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van de uitgever. Deze Servicevoorwaarden verlenen u niet het recht om dergelijke inhoud te kopi√ęren, te verspreiden, afgeleide werken voor te bereiden of publiekelijk weer te geven. Alle rechten op de inhoud zijn voorbehouden aan de leverancier van de inhoud. U mag zich niet inlaten met ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de inhoud, noch mag u dit vergemakkelijken.

  U hebt alleen toegang tot kanalen en inhoud die zijn geautoriseerd voor het land waar u woont. Kanalen en inhoud zullen verschillen per geografische locatie of land. Sommige uitgevers gebruiken technologie√ęn om uw geografische locatie te verifi√ęren, en het is mogelijk dat u geen toegang hebt tot inhoud buiten het land of de locatie die door Pzaz is geautoriseerd.

  U begrijpt dat de weergavekwaliteit van de inhoud die door uw toestel wordt gestreamd, kan vari√ęren en door vele factoren kan worden be√Įnvloed, waaronder uw internetsnelheid en uw locatie.
  Van tijd tot tijd kan Pzaz uw accounttoegang of onze service tijdelijk onderbreken voor onderhoud en reparatie.

  Voor toegang tot de Pzaz-dienst, Pzaz Channel Store en content is een internetverbinding vereist. Afhankelijk van uw contract met uw internetprovider, kunnen er extra datakosten in rekening worden gebracht door uw provider wanneer u toegang krijgt tot de Pzaz-dienst.

  Pzaz kan inhoud, uitgevers en/of kanalen toevoegen of verwijderen zonder u daarvan op de hoogte te stellen.
  Pzaz behoudt zich het recht voor om de toegang tot inhoud en/of kanalen te verwijderen of te beperken indien Pzaz reden heeft om aan te nemen dat uw Pzaz-account is gestolen, gehackt of gecompromitteerd.

  Pzaz kan ook accounts be√ęindigen, opschorten of blokkeren om zichzelf en zijn partners te beschermen tegen wat het beschouwt als frauduleuze of illegale activiteiten.

  "DE DIENST BEVAT INHOUD, DIE MOGELIJK NIET GESCHIKT IS VOOR KINDEREN. U bent verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle leeftijdsbeperkte inhoud niet wordt bekeken door personen die niet voldoen aan de toepasselijke leeftijdsgrenzen zonder toestemming van een ouder of voogd. Als u ervoor kiest om toegang te krijgen, of een Geautoriseerde Gebruiker toegang geeft tot enige volwassen of volwassen inhoud op de service, erkent u en stemt u ermee in dat blootstelling aan visuele beelden en geluiden die naaktheid, seksuele activiteit, geweld, taal voor volwassenen, of anderszins grafisch van aard zijn, kan plaatsvinden. U stemt ermee in dat het gebruik van de service geheel voor uw eigen risico is en dat Pzaz geen aansprakelijkheid heeft jegens u of een geautoriseerde gebruiker voor het type inhoud waartoe u toegang hebt of waartoe u toegang hebt."

  In Pzaz is een optie voor ouderlijk toezicht beschikbaar die voorkomt dat minderjarigen toegang krijgen tot inhoud waarvoor leeftijdsbeperkingen gelden. Eenmaal ingesteld, moet een PIN-code worden ingevoerd om toegang te krijgen tot inhoud met leeftijdsbeperkingen.

  Van aanbieders van inhoud wordt verwacht dat zij leeftijdsclassificaties, etiketten en informatieve richtsnoeren voor inhoud gebruiken.
  De leeftijdsclassificatie bestaat uit vijf categorie√ęn:

  • Kinderen (Alle).
  • Oudere kinderen (7+).
  • Tieners (13+).
  • Jongeren (16+).
  • Volwassenen (18+).

  Van aanbieders van inhoud wordt verwacht dat zij gebruik maken van labels om eventuele volwassen inhoud in categorie√ęn te identificeren:

  • Sterk taalgebruik.
  • Naaktheid en seksuele situaties.
  • Geweldpleging/verstoring.
  • Drugsgebruik.

  Intellectueel eigendom

  Wij staan geen Kanalen of Apps toe die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen (waaronder handelsmerk-, auteurs-, octrooi-, handelsgeheim- en andere eigendomsrechten). We staan ook geen Kanalen of Apps toe die inbreuk op intellectuele eigendomsrechten aanmoedigen of uitlokken.

  Wij zullen reageren op duidelijke kennisgevingen van vermeende inbreuk op het auteursrecht. Voor meer informatie of om een DMCA-verzoek in te dienen, kunt u onze copyrightprocedures raadplegen.

  Als u een handelsmerkeigenaar bent en u gelooft dat er een app op Pzaz is die inbreuk maakt op uw handelsmerkrechten, moedigen wij u aan om rechtstreeks contact op te nemen met het kanaal of de app om uw probleem op te lossen. Als u niet in staat bent om tot een oplossing te komen, kunt u een handelsmerkklacht indienen via dit formulier.

  Updates.

  Pzaz behoudt zich het recht voor de Pzaz-dienst automatisch bij te werken, met inbegrip van bugfixes en updates, wijzigingen in de gebruikersinterface of de manier waarop u toegang krijgt tot inhoud, en andere wijzigingen die functionaliteiten en functies kunnen toevoegen, wijzigen of verwijderen. U erkent dat deze updates op elk moment automatisch kunnen plaatsvinden en dat ze niet door u kunnen worden uitgeschakeld. U begrijpt dat deze updates nodig zijn om compatibel te blijven met andere updates voor onze producten of diensten en dat ze nodig kunnen zijn om veiligheidsredenen. Door de Pzaz-dienst te gebruiken, stemt u ermee in dergelijke updates te ontvangen.

  Reclame en promotionele boodschappen.

  Pzaz en de content providers mogen reclame- en promotieberichten aan u leveren en weergeven via de Pzaz-dienst, en dergelijke reclame- en promotieberichten opnemen in of met elke gebruikersinterface, kennisgeving of inhoud die op uw apparaat wordt weergegeven. Elke interactie, transactie of overeenkomst die u met derden hebt als gevolg van de reclame- en promotieboodschappen die aan u worden getoond, zijn volledig tussen u en deze derden. Pzaz is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige claims, schade, verlies of letsel voortvloeiend uit uw interacties met dergelijke derden.

  Afwijzing van garantie; Beperking van aansprakelijkheid.

  In geen geval is Pzaz aansprakelijk voor enige schade die u oploopt door het gebruik van onze dienst.

  Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving :

  (A) De Pzaz-dienst en uw Pzaz-account worden geleverd "zoals deze is" en "zoals deze beschikbaar is" met alle fouten en zonder garantie van welke aard dan ook. Pzaz garandeert niet dat de Pzaz-dienst of het gebruik van uw Pzaz-account: (i) ononderbroken, veilig, virusvrij of vrij van fouten is, of (ii) vrij is van aanvallen of beveiligingsinbraak;


  (B) in geen geval Pzaz, haar bestuurders, functionarissen of werknemers aansprakelijk zijn jegens u voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen, of enige speciale, incidentele, voorbeeldige, bestraffende, indirecte of gevolgschade van welke aard dan ook die voortvloeit uit uw gebruik van de Pzaz-dienst of Pzaz-account; en


  In sommige rechtsgebieden is uitsluiting van bepaalde garanties of beperking van aansprakelijkheid voor bepaalde soorten schade niet toegestaan, zodat sommige van de bovenstaande beperkingen in deze sectie mogelijk niet op u van toepassing zijn. Niets in deze gebruiksvoorwaarden doet afbreuk aan niet-opeisbare wettelijke rechten die op u van toepassing zijn, en u kunt ook andere rechten hebben die van rechtsgebied tot rechtsgebied verschillen.

  Diversen.

  Pzaz kan haar rechten en verplichtingen op grond van deze Servicevoorwaarden overdragen aan een andere organisatie. U kunt uw rechten of uw verplichtingen op grond van deze Servicevoorwaarden alleen aan een andere persoon overdragen als Pzaz daarmee schriftelijk instemt. Deze Servicevoorwaarden zijn tussen u en Pzaz. Geen andere persoon heeft enig recht om deze voorwaarden af te dwingen. Elk van de paragrafen van deze Servicevoorwaarden werkt afzonderlijk. Indien een rechtbank of relevante autoriteit besluit dat een van hen onwettig is, blijven de overige paragrafen onverminderd van kracht. Indien Pzaz er niet op aandringt dat u een van uw verplichtingen onder deze Servicevoorwaarden nakomt, of indien Pzaz zijn rechten jegens u niet afdwingt, of indien Pzaz dit vertraagt, betekent dit niet dat Pzaz afstand heeft gedaan van zijn rechten jegens u, of dat u deze verplichtingen niet hoeft na te komen. Als Pzaz afstand doet van een verzuim door u, zal Pzaz dit alleen schriftelijk doen, maar dit betekent niet dat Pzaz automatisch afstand doet van een later verzuim door u.

  U mag de software of hardware die wordt gebruikt om de Pzaz-dienst te verlenen, niet decompileren, reverse-engineeren, demonteren, proberen de broncode ervan af te leiden, decoderen, wijzigen of er afgeleide werken van maken, en u stemt ermee in dat u dit ook anderen niet zult toestaan.

  Na correcte aanvaarding door de gebruiker worden de Servicevoorwaarden een juridisch bindend contract.

  Uw niet-naleving van deze voorwaarden, die hierboven of op de website zijn vermeld, kan leiden tot opschorting of be√ęindiging van uw toegang tot de dienst. U stemt ermee in de dienst alleen voor wettige doeleinden te gebruiken en u erkent dat uw nalatigheid u kan blootstellen aan civiele en strafrechtelijke aansprakelijkheid.

  Contactinformatie.

  Indien u contact wenst op te nemen met Pzaz, kunt u uw correspondentie per e-mail zenden aan support@pzaz.tv.

  Als Pzaz contact met u moet opnemen, zal Pzaz dit doen per e-mail naar het e-mailadres dat u onder uw Pzaz-account hebt opgegeven.

  Laatst bijgewerkt: 21 mei 2021.

  Neem contact op met Pzaz.

   Hou me op de hoogte van Pzaz nieuws en goodies.
   Dutch