Dziękuję za kontakt.

Otrzymaliśmy Twoją wiadomość
i odpowiemy w ciągu 24 godzin.

Zamknij

Dziękujemy za zgłoszenie zainteresowania zostaniem Channel Partnerem Pzaz.

Otrzymaliśmy Twoją wiadomość
i skontaktujemy się z Tobą naprawdę szybko.

Zamknij

Pobierz aplikację Pzaz

Zeskanuj kod QR, aby pobrać Pzaz

Pobierz z aptek

Wyślij link do pobrania na swój adres e-mail

  Dziękuję za kontakt.

  Link do aplikacji Pzaz w Twojej skrzynce pocztowej.

  Zamknij

  REGULAMIN UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO PZAZ

  Ostatnia aktualizacja: 21 maja 2021 r.
  Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, nie zakładaj konta na Pzaz.

  Przegląd.

  Konto Pzaz daje dostęp do filmów, programów telewizyjnych i innych treści audiowizualnych w "Sklep z kanałami Pzaz“.

  Niniejsze Warunki Świadczenia Usług ("Warunki konta") regulują konto Pzaz, korzystanie przez użytkownika z platformy i usług Pzaz oraz określone zakupy i wypożyczenia dokonywane za pośrednictwem konta Pzaz. Jeśli użytkownik zdecyduje się na dostęp do jakichkolwiek filmów, programów telewizyjnych, muzyki i/lub innych materiałów audio lub wizualnych (wspólnie zwanych "Treść oryginalna") w sklepie kanału Pzaz, będziesz musiał również wyrazić zgodę na warunki korzystania z usług dostawców, których Treści wybierasz, aby uzyskać dostęp.

  Definicje.

  "Kanał" stanowi całość treści publikowanych, zarządzanych i dystrybuowanych przez wydawców treści, w tym filmów, playlist i informacji o produktach.

  "(Original) Content" obejmuje filmy, audio, grafiki, zdjęcia, tekst, branding, funkcje interaktywne i inne materiały udostępnione Użytkownikowi przez wydawców lub w imieniu wydawcy.

  "Członek" odnosi się do każdej osoby, która korzysta z naszego serwisu, zwanej również w niniejszym dokumencie "Użytkownikiem".

  "Usługi Wydawcy" to usługi, które wydawcy udostępniają Ci za pośrednictwem kanału (kanałów).

  "Rezydencja" oznacza terytorium lub kraj, w którym członek zamieszkuje lub znajduje się w momencie uzyskania dostępu do naszej usługi.

  "Serwis" - zapewniamy wiele rzeczy, dlatego napisaliśmy osobny dział, w którym opisujemy, co wchodzi w jego skład.

  "Warunki" to wszystkie zasady i warunki wyszczególnione w niniejszym dokumencie Warunków Świadczenia Usług.

  "Osoby trzecie" oznaczają osobę, firmę lub podmiot inny niż spółka i jej pracownicy.

  Zmiany w Regulaminie.

  Pzaz może w każdej chwili zmienić Warunki korzystania z usługi według własnego uznania. Takie zmiany wchodzą w życie natychmiast po opublikowaniu zmienionych Warunków korzystania z usług na stronie internetowej Pzaz lub za pośrednictwem konta Pzaz, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Opcjonalnie Pzaz może również powiadomić użytkownika o zmianie Warunków korzystania z usług, wysyłając zawiadomienie na ostatni adres e-mail podany Pzaz przez użytkownika.

  Polityka prywatności i wykorzystanie danych.

  Pzaz's Polityka prywatności wyjaśnia zasady Pzaz dotyczące gromadzenia, wykorzystywania, przekazywania i ujawniania informacji dostarczonych przez użytkownika lub zebranych od niego za pośrednictwem konta Pzaz.

  Zakładanie konta Pzaz.

  Może być konieczne podanie pewnych informacji, w tym między innymi numeru karty kredytowej lub innego numeru rachunku płatniczego oraz adresu rozliczeniowego. Wszystkie płatności będą jednak przetwarzane przez odpowiednich dostawców treści będących osobami trzecimi. Ponadto dostawcy treści będą prosić użytkownika o podanie informacji oddzielnie od Pzaz. Informacje te będą przetwarzane zgodnie z ich odpowiednimi warunkami świadczenia usług.

  Użytkownik zgadza się, że wszystkie Osobiste Informacje Finansowe lub inne informacje, które nam przekazuje, będą (i) dokładne, aktualne i kompletne; (ii) niezwłocznie aktualizowane w przypadku zmian; oraz (iii) będą informacjami własnymi użytkownika, a nie innej osoby. Jeśli użytkownik poda jakiekolwiek informacje, które są nieprawdziwe, niedokładne lub niekompletne, lub mamy powody podejrzewać, że takie informacje są nieprawdziwe, niedokładne lub niekompletne, zachowujemy prawo do zawieszenia lub zamknięcia każdego założonego przez użytkownika konta Pzaz i/lub do odmowy wszelkiego obecnego lub przyszłego korzystania z konta Pzaz.

  Opłaty i należności.

  Pzaz nie bierze udziału w żadnych działaniach handlowych pomiędzy użytkownikiem a wydawcami. Pzaz nie zarządza obsługą i przetwarzaniem Twoich płatności za płatne treści wydawców.

  Wszystkie opłaty wymagane do uzyskania dostępu do treści zostaną obciążone metodą płatności znajdującą się w pliku (numer karty kredytowej lub konto PayPal). Użytkownik musi przestrzegać niniejszych warunków korzystania z usługi oraz warunków korzystania z usługi każdego wydawcy, do którego treści decyduje się uzyskać dostęp.

  Treści kupuje się w ramach każdego kanału z osobna.

  Wszystkie Płatności odbywają się na domenie internetowej Pzaz. Płatności mogą wiązać się z korzystaniem z usług zewnętrznych dostawców usług płatniczych. Pzaz zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie. Płatności mogą podlegać dodatkowym warunkom użytkowania. Prosimy o zapoznanie się z warunkami korzystania z usług wszystkich zewnętrznych usługodawców współpracujących z Pzaz.

  Pamiętaj, że Pzaz nigdy nie poprosi Cię o zapłacenie za cokolwiek poza naszą stroną, poprzez e-mail, ani o wpłacenie depozytu.

  Treść wymagająca jednorazowej opłaty. W przypadku kanałów o jednorazowej opłacie, metoda płatności znajdująca się na koncie Pzaz zostanie obciążona jednorazową opłatą, która stanowi płatność w całości, w momencie potwierdzenia zakupu dostępu do kanału.

  Treści wymagające opłaty abonamentowej. Subskrypcja może odbywać się na bazie dziennej, tygodniowej, miesięcznej lub rocznej. Data wybrania i zainicjowania subskrypcji treści płatnej będzie stanowiła datę rozpoczęcia subskrypcji i podstawę dla przyszłych dat rozliczenia miesięcznej i rocznej opłaty subskrypcyjnej. Opłata za subskrypcję zostanie naliczona za pełny okres obowiązującej subskrypcji, tj. odpowiednio za miesiąc lub rok, w momencie zamówienia subskrypcji.

  Podatek od sprzedaży. Zakupy i wynajem mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem od sprzedaży. Kwota podatku naliczonego od zakupu zależy od wielu czynników, w tym od zakupionego przedmiotu i obowiązującej stawki podatkowej w momencie zakupu.

  Jeśli zakupiony przedmiot podlega podatkowi od sprzedaży, kwoty te zostaną odzwierciedlone na fakturze e-mailowej za ten zakup. Należy pamiętać, że okoliczności mogą ulec zmianie w czasie pomiędzy złożeniem zamówienia a autoryzacją obciążenia karty kredytowej, co może mieć wpływ na obliczenie podatku od sprzedaży.

  Odnowienie i anulowanie subskrypcji. Wszystkie subskrypcje będą automatycznie odnawiane do momentu ich anulowania przez użytkownika. Jeśli subskrypcja zostanie anulowana w połowie okresu subskrypcji, zakończy się ona z końcem okresu subskrypcji. Użytkownik będzie nadal otrzymywać zawartość do końca okresu subskrypcji, a opłaty za pozostały okres subskrypcji nie zostaną zwrócone. Każda subskrypcja treści musi być anulowana indywidualnie.

  Credit/Refund Policy. Kredyty i zwroty będą wydawane zgodnie z warunkami określonymi przez Wydawcę.

  Serwis Pzaz; Dostępność treści i kanałów.

  Usługa Pzaz i treści przeglądane za pośrednictwem usługi Pzaz służą wyłącznie do osobistej i niekomercyjnej przyjemności użytkownika. Takie treści są chronione prawami autorskimi lub innymi prawami własności intelektualnej oraz traktatami i podlegają warunkom użytkowania wydawcy. Niniejszy Regulamin nie przyznaje Ci prawa do kopiowania, rozpowszechniania, przygotowywania prac pochodnych lub publicznego wyświetlania takich treści. Wszelkie prawa do treści są zastrzeżone przez dostawcę treści. Nie wolno angażować się lub ułatwiać nieautoryzowanego dostępu do treści lub korzystania z nich.

  Masz dostęp tylko do kanałów i treści, które zostały zatwierdzone dla kraju, w którym mieszkasz. Kanały i treści mogą się różnić w zależności od lokalizacji geograficznej lub kraju. Niektórzy wydawcy używają technologii do weryfikacji Twojej lokalizacji geograficznej i możesz nie mieć dostępu do treści spoza kraju lub miejsca autoryzowanego przez Pzaz.

  Użytkownik rozumie, że jakość wyświetlania treści przesyłanych strumieniowo przez urządzenie może się różnić i może na nią wpływać wiele czynników, w tym szybkość Internetu i lokalizacja użytkownika.
  Od czasu do czasu Pzaz może czasowo zawiesić dostęp do konta lub naszej usługi w celu przeprowadzenia konserwacji i naprawy.

  Dostęp do usługi Pzaz, sklepu z kanałami Pzaz i treści wymaga połączenia z internetem. W zależności od umowy z dostawcą internetu, przy dostępie do usługi Pzaz mogą być naliczane dodatkowe opłaty za dane od dostawcy.

  Pzaz może dodawać lub usuwać treści, wydawców i/lub kanały bez powiadomienia użytkownika.
  Pzaz zastrzega sobie prawo do usunięcia lub ograniczenia dostępu do dowolnej treści i/lub kanału, jeśli Pzaz ma powody sądzić, że konto Pzaz zostało skradzione, zhakowane lub narażone na szwank.

  Pzaz może również zakończyć, zawiesić lub zawiesić każde konto w celu ochrony siebie i swoich partnerów przed tym, co uważa za oszustwo lub nielegalną działalność.

  "USŁUGA ZAWIERA TREŚCI, KTÓRE MOGĄ NIE BYĆ ODPOWIEDNIE DLA DZIECI. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że wszelkie treści z ograniczeniami wiekowymi nie są oglądane przez osoby niespełniające odpowiednich ograniczeń wiekowych bez zgody rodzica lub opiekuna. Jeśli zdecydujesz się uzyskać dostęp lub zezwolisz upoważnionemu użytkownikowi na dostęp do jakichkolwiek treści dla dorosłych lub dojrzałych w ramach usługi, przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że może dojść do ekspozycji na obrazy wizualne i dźwięki, które mogą przedstawiać nagość, aktywność seksualną, przemoc, język dla dorosłych lub mają inny graficzny charakter. Użytkownik zgadza się, że korzystanie z usługi odbywa się na jego wyłączne ryzyko i że Pzaz nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnego upoważnionego użytkownika za rodzaj treści, do których użytkownik może uzyskać dostęp lub na które może zezwolić."

  W Pzaz dostępna jest opcja kontroli rodzicielskiej, która uniemożliwia nieletnim dostęp do treści z ograniczeniami wiekowymi. Po skonfigurowaniu, aby uzyskać dostęp do treści z ograniczeniami wiekowymi, należy wprowadzić kod PIN.

  Od dostawców treści oczekuje się stosowania klasyfikacji wiekowych, etykiet i wskazówek informacyjnych dotyczących treści.
  Ratingi wiekowe składają się z pięciu kategorii:

  • Dzieci (wszystkie).
  • Starsze dzieci (7+).
  • Nastolatki (13+).
  • Young Adults (16+).
  • Dorośli (18+).

  Od dostawców treści oczekuje się stosowania etykiet w celu identyfikacji wszelkich dojrzałych treści w kategoriach:

  • Mocny język.
  • Nagość i sytuacje seksualne.
  • Przemoc/niepokój.
  • Używanie narkotyków.

  Własność intelektualna

  Nie zezwalamy na Kanały lub Aplikacje, które naruszają prawa własności intelektualnej innych osób (w tym znaki towarowe, prawa autorskie, patenty, tajemnice handlowe i inne prawa własności). Nie zezwalamy również na Kanały lub Aplikacje, które zachęcają lub nakłaniają do naruszania praw własności intelektualnej.

  Będziemy reagować na wyraźne zawiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich. Aby uzyskać więcej informacji lub złożyć wniosek DMCA, odwiedź nasze procedury dotyczące praw autorskich.

  Jeśli jesteś właścicielem znaku towarowego i uważasz, że aplikacja na Pzaz narusza Twoje prawa do znaku towarowego, zachęcamy do skontaktowania się bezpośrednio z kanałem lub aplikacją w celu rozwiązania problemu. Jeśli nie jesteś w stanie osiągnąć rozwiązania, prosimy o złożenie skargi na znak towarowy za pośrednictwem tego formularza.

  Aktualizacje.

  Pzaz zastrzega sobie prawo do automatycznej aktualizacji usługi Pzaz, w tym do poprawek i aktualizacji błędów, zmian interfejsu użytkownika lub sposobu dostępu do treści oraz innych zmian, które mogą dodawać, zmieniać lub usuwać funkcje i cechy. Użytkownik potwierdza, że te aktualizacje mogą nastąpić automatycznie w dowolnym momencie i że nie mogą być wyłączone przez użytkownika. Użytkownik rozumie, że te aktualizacje są niezbędne do utrzymania kompatybilności z innymi aktualizacjami naszych produktów lub usług i mogą być wymagane ze względów bezpieczeństwa. korzystając z usługi Pzaz, użytkownik niniejszym wyraża zgodę na otrzymywanie takich aktualizacji.

  Przekazy reklamowe i promocyjne.

  Pzaz i dostawcy treści mogą dostarczać i wyświetlać użytkownikowi reklamy i wiadomości promocyjne za pośrednictwem usługi Pzaz, a także włączać takie reklamy i wiadomości promocyjne do lub z dowolnym interfejsem użytkownika, powiadomieniem lub treścią, która jest wyświetlana na urządzeniu użytkownika. Wszelkie interakcje, transakcje lub umowy zawierane przez użytkownika z osobami trzecimi w wyniku wyświetlanych użytkownikowi reklam i komunikatów promocyjnych odbywają się wyłącznie między użytkownikiem a takimi osobami trzecimi. Pzaz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia, szkody, straty lub obrażenia wynikające z interakcji użytkownika z takimi stronami trzecimi.

  Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji; Ograniczenie odpowiedzialności.

  W żadnym wypadku Pzaz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez użytkownika w wyniku korzystania z naszego serwisu.

  W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo :

  (A) Usługa Pzaz i konto Pzaz są dostarczane "tak jak jest" i "tak jak są dostępne" ze wszystkimi wadami i bez gwarancji jakiegokolwiek rodzaju. Pzaz nie gwarantuje, nie oświadcza ani nie zapewnia, że usługa Pzaz lub korzystanie z konta pzaz będzie: (i) nieprzerwane, bezpieczne, wolne od wirusów lub błędów, lub (ii) wolne od ataków lub ingerencji w bezpieczeństwo;


  (B) w żadnym wypadku Pzaz, jego dyrektorzy, urzędnicy lub pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec użytkownika za obrażenia ciała lub szkody majątkowe, ani za żadne specjalne, przypadkowe, przykładowe, karne, pośrednie lub wtórne szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające z korzystania przez użytkownika z Usługi Pzaz lub Konta Pzaz; oraz


  Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie pewnych gwarancji lub ograniczenie odpowiedzialności za pewne rodzaje szkód, dlatego niektóre z powyższych ograniczeń w tej sekcji mogą nie mieć zastosowania do użytkownika. Żadne z postanowień niniejszych warunków użytkowania nie wpływa na jakiekolwiek niezbywalne prawa ustawowe, które mają zastosowanie do użytkownika, a użytkownik może mieć również inne prawa, które różnią się w zależności od jurysdykcji.

  Różne.

  Pzaz może przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu na inną organizację. Użytkownik może przenieść swoje prawa lub obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu na inną osobę tylko wtedy, gdy Pzaz wyrazi na to pisemną zgodę. Niniejsze Warunki korzystania z usługi są pomiędzy użytkownikiem a Pzaz. Żadna inna osoba nie ma prawa do egzekwowania tych warunków. Każdy z paragrafów niniejszego Regulaminu działa oddzielnie. Jeśli jakikolwiek sąd lub odpowiedni organ orzeknie, że którykolwiek z nich jest niezgodny z prawem, pozostałe paragrafy pozostaną w pełnej mocy. Jeśli Pzaz nie będzie domagać się od użytkownika wykonania któregoś z obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu, lub jeśli Pzaz nie będzie egzekwować swoich praw wobec użytkownika, lub jeśli Pzaz będzie zwlekać z ich wykonaniem, nie będzie to oznaczać, że Pzaz zrzekł się swoich praw wobec użytkownika, lub że użytkownik nie musi wypełniać tych obowiązków. Jeśli Pzaz odstąpi od wykonania zobowiązania przez użytkownika, uczyni to wyłącznie w formie pisemnej, co nie oznacza, że Pzaz automatycznie odstąpi od wykonania każdego późniejszego zobowiązania przez użytkownika.

  Użytkownik nie może i zobowiązuje się nie umożliwiać innym osobom dekompilacji, inżynierii wstecznej, dezasemblacji, prób uzyskania kodu źródłowego, odszyfrowania, modyfikacji lub tworzenia dzieł pochodnych oprogramowania lub sprzętu wykorzystywanego do świadczenia Usługi Pzaz.

  Po prawidłowej akceptacji przez użytkownika, Regulamin staje się prawnie wiążącą umową.

  Nieprzestrzeganie przez użytkownika tych warunków, wymienionych powyżej lub na stronie internetowej, może spowodować zawieszenie lub odebranie dostępu do usługi. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usługi wyłącznie w celach zgodnych z prawem i przyjmuje do wiadomości, że nieprzestrzeganie tego zalecenia może narazić go na odpowiedzialność cywilną i karną.

  Dane kontaktowe.

  Jeśli chcesz skontaktować się z Pzaz, prześlij swoją korespondencję drogą elektroniczną na adres support@pzaz.tv.

  Jeśli Pzaz będzie musiał skontaktować się z użytkownikiem, Pzaz uczyni to za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez użytkownika w ramach Konta Pzaz.

  Ostatnia aktualizacja: 21 maja 2021 r.

  Skontaktuj się z Pzaz.

   Informuj mnie na bieżąco o nowościach i smakołykach Pzaz.
   Polish